ธนาคารบุญ

เพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาลชลประทาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอบคุณรูปภาพจากเทศบาลนครปากเกร็ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th/abouthos.html

%d bloggers like this: