ธนาคารบุญ

เพื่อร่วมสมทบทุนให้กองทุนวันศรีนครินทร์ 9 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.md.kku.ac.th/news.php?id=213

%d bloggers like this: