ธนาคารบุญ

BOONBANK

เพื่อร่วมสมทบทุนให้กองทุนบัญชี มศว คลินิก เพื่อพระสงฆ์และสามเณร

อ้างอิง http://medicine.swu.ac.th/msmc/

%d bloggers like this: